calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวกิจกรรม»

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564